ဗီယက္နမ္ အလွမယ္ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ MELIA Wedding Fair ဖက္ရွင္ျပပြဲ


"CELEBRATION of LOVE" MELIA WEDDING FAIR ကို ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ MELIA Hotel မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဗီယက္နန္ အလွမယ္ ငုရင္ထရန္ဟုရန္ေမ (Nguyen Tran Huyen My) မွ ျမန္မာ မဂၤလာလက္ထပ္၀တ္စံု ၀တ္ျပီး ဖက္ရွင္ပြဲမွာ ပါ၀င္ျပသခဲ့ပါတယ္။VIDEO ON YOUTUBE!

# "CELEBRATION of LOVE" MELIA Wedding Fair
# Nguyen Tran Huyen My, Myanmar Wedding Fashion

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]