ဖိလစ္ပုိင္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး "PASSIPON For FASHION" ဖက္ရွင္ပြဲ


ဖိလစ္ပုိင္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ႏွစ္ (၆၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ျမန္မာ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာမ်ားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္နာမ်ား ပူးေပါင္း တင္ဆက္ခဲ့တဲ့ "PASSIPON For FASHION" ဖက္ရွင္ပြဲ ကုိ စက္တင္ဘာလ (၁၇)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ၊႔ ၊ Sule Shangri-La Hotel မွာ က်င္းပျပဳလုုပ္ ခဲ႔ပါတယ္။


VIDEO ON YOUTUBE!

# Passion For Fashion Myanmar-Vietname Fashion Show 
# Myanmar Fashion Show

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]