ရန္ကုန္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္ ဒီဇိုင္းနာမ်ားရဲ့ Bridal Fashion Show


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မွ Amsale ၊ Mon Ang ႏွင့္ Yumi Katsura ဒီဇိုင္းနာ (Designer) (၃) ဦးတို့ရဲ့ "Bridal Fashion Show" မဂၤလာလက္ထပ္၀တ္စံု ျပပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Sule Shangri-La ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

#Amsale, Mon Ang, Yumi Katsura, Japanese Designer
#Bridal Fashion Show Myanmar

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]