(၅) ၾကိမ္ေျမာက္ "လူရႊင္ေတာ္ သက္ၾကီး ပူေဇာ္ပြဲ" အခမ္းအနား


(၅) ၾကိမ္ေျမာက္ "လူရႊင္ေတာ္ သက္ၾကီး ပူေဇာ္ပြဲ" အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Myanmar Event Park (MEP) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
Video on Youtube!

# Myanmar Comedians Association
# Myanmar Comedians Paying Respect Ceremony to Elders

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]