ေအာင္လအန္ဆိုင္း (Aung La Nsang) ယွဥ္ျ႔ပိဳင္ဦးမယ့္ "One Championship"


ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပမယ့္ "One Championship" နပန္းၿပဳိင္ပြဲအတြက္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကို စက္တင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Kandawgyi Palace Hotel တြင္ျပဳလုပ္ခဲပါတယ္။ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေအာင္လအန္ဆိုင္း (Aung La Nsang) ယွဥ္ျ႔ပိဳင္ဦးမယ့္ "One Championship" ျပိဳင္ပြဲကိုေတာ့ ေအာက္တုိဘာ (၇) ရက္ေနမွာ ရန္ကုန္၊ သု၀ဏၰ မိုးလံုေလလုံအားကစား႐ုံတြင္ က်င္းပမယ္လို႔ သိရပါတယ္။Video on Youtube!

# One Championship in Yangon, Myanmar
# Aung La Nsang, Myanmar One Championship Fighter

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]