႐ုပ္႐ွင္႐ံု (၁၀၀) လုုပ္ငန္း စီမံကိန္း စာနယ္ဇင္းေတြ႔ဆံုပြဲကို ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ


႐ုပ္႐ွင္႐ံု (၁၀၀) လုုပ္ငန္း စီမံကိန္း စာနယ္ဇင္းေတြ႔ဆံုပြဲကို ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ရွိ Studio 35 တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ုပ္႐ွင္႐ုံ (၁၀၀) စီမံကိန္းကုိ ၂ ႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း႐ုပ္႐ွင္႐ုံမ်ားကုိ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္မယ့္ MAZE ကုမၸဏီမွ ဆိုပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္း ရဲ့ Managing Director အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ လြင္မိုး က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းမွာ (၂၄) ႐ုံ၊ ပဲခူးတုိင္းမွာ (၁၂) ႐ုံ၊ ဧရာဝတီတုိင္းမွာ (၁၉) ႐ုံ၊ မႏၱေလးတုိင္းမွာ (၁၅) ႐ုံ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းမွာ (၈) ႐ုံ၊ မေကြးတုိင္းမွာ (၉) ႐ုံ၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္မွာ (၁၂) ႐ုံ၊ မြန္ျပည္နယ္မွာ (၆) ႐ုံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ (၅) ႐ုံ၊ တနသာၤရီတုိင္းမွာ (၂) ႐ုံ၊ ကခၽင္ျပည္နယ္မွာ (၁) ႐ုံ၊ ကရင္ျပည္နယ္မွာ (၁) ႐ုံ၊ ခၽင္းျပည္နယ္မွာ (၁) ႐ုံ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္မွာ (၁) ႐ုံ တုိ႔ကုိ အသီးသီး ေဆာက္လုပ္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Photos by Wai Yan

#Myanmar 100 Cinemas Project Business Proposal by MAZE

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]