သဘင္အစည္းအ႐ုံးမွ သဘင္ပညာရွင္မ်ားရဲ့ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသံုးဗလာစအုပ္ ေထာက္ပံ့


ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္အစည္းအ႐ုံးမွ သဘင္ပညာရွင္မ်ားရဲ့ သားသမီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ေက်ာင္းသံုး ဗလာစာအုပ္ ႏွင့္ စာေရးကရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းပြဲကို ဇူလိုင္လ (၁၀) ရက္ေန႔က လသာျမိဳ့နယ္ရွိ သဘင္အစည္းအရုံး (ဗဟုိ) အစည္းအေဝးခန္းမ မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ Photos by Wai Yan

#Myanamr Thabin Association, Phoe Chit

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]