သဘင္ အစည္းအ႐ုံးမွ သဘင္မိသားစု သားသမီးမ်ား အတြက္ ဗလာစာအုပ္ လွဴဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္အစည္းအ႐ုံးမွ သဘင္ပညာရွင္မ်ားရဲ့ သားသမီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ေက်ာင္းသံုး ဗလာစာအုပ္ ႏွင့္ စာေရးကရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းပြဲကို ဇူလိုင္လ (၁၀) ရက္ေန႔က လသာျမိဳ့နယ္ရွိ သဘင္အစည္းအရုံး (ဗဟုိ) အစည္းအေဝးခန္းမ မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

VIDEO ON YOUTUBE!


VIDEO ON VIMEO!#Myanmar Thabin Association Educational Donation
#Myanmar Theatrical Association, Phoe Chit Thabin

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]