သဘင္မင္းသမီး တင္ဇာမုိးဝင္း ႏွင့္ ျဖိဳးေ၀လွဳိင္ တုိ့ရဲ့ လက္ထပ္မဂၤလာ လက္မွတ္ထုိးပြဲ


"စံျပ" သဘင္ ရဲ့ သဘင္မင္းသမီး တင္ဇာမုိးဝင္း ႏွင့္ ျဖိဳးေ၀လွဳိင္ တုိ့ရဲ့ လက္ထပ္မဂၤလာ ေမာ္ကြန္းတင္လက္မွတ္ထုိးပြဲကို ဇြန္လ (၇)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ Chatrium Hotel မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အႏုုပညာ ႏွင့္ သဘင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေဆြးမ်ဳိးမိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Photos by Wai Yan# Tin Zar Moe Win & Phyo Wai Hlaing Marriage Certificate Signing Ceremony
# Tin Zar Moe Win, Myanmar Thabin Artists

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]