ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး ႏွင့္ ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ


ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၊ ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ (၁၅) ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ရုံတင္ျပသမႈစနစ္လြဲမွားေနမႈနဲ႔ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျပသတဲ့ဆင္ဆာစနစ္မွာ ဇာတ္ကား အရည္အေသြး မမွီတဲ့ ဇာတ္ကားေတြကို ျပသခြင့္ျပဳေနျခင္းတို႔ကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ၊ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ အကယ္ဒမီေပးပြဲမွ အျငင္းပြားဖြယ္မႈေတြ၊ အကယ္ဒမီ ဆုအေရအတြက္ ျပည့္မွီေအာင္ မေပးတာေတြ ႏွင့္ အကယ္ဒမီေရြးခ်ယ္တဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားထားရွိမွဳေတြကို ရုပ္ရွင္ေလာကသားေတြ ရွင္းလင္းေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ Photos by Wai Yan


# Myanmar Motion Picture Association
# Myanmar Film Association

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]