ရန္ကုန္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္က်င္းပခဲ့တဲ့ ရခိုင္႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမွဳ သၾကၤန္ပြဲေတာ္

ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း စုေပါင္းက်င္းပၾကတဲ့ ရခိုင္ရိုးရာ သၾကၤန္ပြဲကို (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ဧျပီလ (၁၂) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ သုဝ႑ကြင္းတြင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမွဳ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ ရက္အတိုင္း (၄) ရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

Video on Youtube!Video on Vimeo!


#Rakhine Traditional Thingyan Festival

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]