ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ပထမဆံုးက်င္းပခဲ့တဲ့ "Myanmar Color Festival 2016" ျမင္ကြင္း


ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ပထမဆံုးက်င္းပခဲ့တဲ့ "Myanmar Color Festival 2016" ကို မတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္တြင္ က်ငး္ပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ DJ ပညာရွင္မ်ားက ေတးဂီတမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ျပီး ေရာင္စံုအမွဳန္႔မ်ားျဖင့္ ပတ္ဖ်န္းကစားရတဲ့ ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာလူငယ္မ်ား ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Photos by Nyi Nyi


#Myanmar Color Festival 2016

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]