သကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖႏိုင္ခဲပါတယ္ဆိုတဲ့ ယြန္းယြန္း

Exclusive Video: အကယ္ဒမီ သ႐ုပ္ေဆာင္ ယြန္းယြန္း ဟာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ သကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲကို ရန္ကုန္၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ အ.ထ.က (၄) ေက်ာင္းမွ ၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။ ပညာသင္ႏွစ္ အစပိုင္းကတည္းက ေသခ်ာ ေလ့လာ သင္ယူခဲ့တဲ့ အတြက္ စာေမးပြဲ ေျဖႏိုင္ပါတယ္လို႔ ယြန္းယြန္းက ေျပာျပပါတယ္။

Video on YoutubeVideo on Vimeo


#Yoon Yoon
#Myanmar Matriculation Examination

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]