"မဟာပဏီတပရဟိတ ေအာင္ေတာ္မုေစတီေတာ္ႀကီး" အတြက္ ဖိုးခ်စ္ ဇာတ္သဘင္ ကုသိုလ္ေတာ္

Exclusive Video: နာေရးကူညီမွဳ အသင္း ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ တည္ထားလ်က္ရွိတဲ့ ျပည္ၿမိဳ႔ တဖတ္ကမ္း၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႔နယ္၊ ေ႐ႊဘံုသာမုနိ ဘုရားအနီးရွိ "မဟာပဏီတပရဟိတ ေအာင္ေတာ္မုေစတီေတာ္ႀကီး" အတြက္ ဖိုးခ်စ္ ဇာတ္သဘင္အဖြဲ႔မွ ၀င္ေၾကးအခမဲ့ျဖင့္ ကုသိုလ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို မတ္လ (၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ရွိ ေရႊထြဋ္တင္ကြင္းတြင္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။

Video on YoutubeVideo on Vimeo


#Phoe Chit Thabin
#Myanmar Thabin Performance
#Kyaw Thu FFSS

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]