"မဟာပဏီတပရဟိတ ေအာင္ေတာ္မူ ေစတီေတာ္ႀကီး" အတြက္ ဖိုးခ်စ္ ဇာတ္သဘင္ ကုသိုလ္ေတာ္ပြဲနာေရးကူညီမွဳ အသင္း ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ တည္ထားလ်က္ရွိတဲ့ ျပည္ၿမိဳ႔ တဖတ္ကမ္း၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႔နယ္၊ ေ႐ႊဘံုသာမုနိ ဘုရားအနီးရွိ "မဟာပဏီတပရဟိတ ေအာင္ေတာ္မုေစတီေတာ္ႀကီး" အတြက္ ဖိုးခ်စ္ ဇာတ္သဘင္အဖြဲ႔မွ ၀င္ေၾကးအခမဲ့ျဖင့္ ကုသိုလ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို မတ္လ (၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ရွိ ေရႊထြဋ္တင္ကြင္းတြင္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ Photos by Wai Yan


#Phoe Chit Thabin

No comments:

Entertainment News

[Entertainment][grids]

Behind-the-Scenes

[Behind-the-Scenes][bsummary]

Beauty Contest

[Beauty Contest][twocolumns]